X
تبلیغات
نماشا

بارم بندی دروس متوسطه

شنبه 11 آذر‌ماه سال 1391 ساعت 18:55

همکاران محترم می توانند بارم درس مورد نظر خود را با کلیک کردن در اینجا(قسمت اول   قسمت دوم) استخراج نمایند

بارم بندی حسابان وریاضی ۳ جدید

شنبه 14 اسفند‌ماه سال 1389 ساعت 19:46
حسابان چاپ 89

فصل ها

نوبت اول

نوبت دوم وشهریور

اول

10

4

دوم

10

4

سوم

-

3

چهارم

-

4

پنجم

 

5

جمع

20

20

ریاضی سه چاپ 89

فصل ها

نوبت اول

نوبت دوم وشهریور

اول

8

4

دوم

12

7

سوم

-

5

چهارم

-

4

جمع

20

20

بارم کتاب های حسابان وریاضی سوم تجربی

پنج‌شنبه 25 آذر‌ماه سال 1389 ساعت 16:48

 طبق آخرین بخشنامه های دریافتی از سازمان ارزشیابی وامتحانات برای آزمون دیماه سال جاری بارم درحسابان: 

فصل اول10  وفصل دوم 10  نمره. 

کتاب ریاضی سوم تحربی: 

فصل اول 8 نمره وفصل دوم12 نمره 

بارم کتاب جدیدالتالیف حسابان وریاضی ۳

شنبه 8 آبان‌ماه سال 1389 ساعت 08:26

1- با توجه به جدیدالتألیف بودن کتاب‌های درسی حسابان و ریاضی (3) سال سوم متوسطه‌ی نظری رشته‌های «ریاضی فیزیک» و «علوم تجربی»، برای امتحان دی ماه 1389 از کتاب‌های مذکور 2 نوع سؤال (چاپ سال‌های 88 و 89) طراحی و امتحان به عمل خواهد آمد.

1-1- آن دسته از دانش‌آموزان پایه‌ی سوم متوسطه‌ی شیوه‌ی سالی- واحدی (روزانه) که دروس فوق جزء دروس باقی‌مانده آن‌ها می‌باشد در دی ماه 1389 از محتوای چاپ سال 1388 (قدیم) کتاب‌های مذکور امتحان به عمل خواهد آمد.

2-1- دانش‌آموزان دبیرستان‌های بزرگسالان (نیم سالی واحدی)، مؤسسه‌ی آموزش از راه دور، داوطلبان آزاد و همچنین دانش‌آموزان موضوع بند 1-1 که دارای شرایط دانش‌آموزان نظام بزرگسالان (نیم سالی واحدی) شده‌اند از محتوای کتاب‌های جدیدالتالیف (چاپ سال 1389) امتحان خواهند داد.

بارم دروس مختلف ریاضی

شنبه 11 اردیبهشت‌ماه سال 1389 ساعت 09:14

بارم دروس ریاضی به صورت pdf .برای مشاهده یا دانلود روی لینک زیر کلیک کنید.

 بارم دروس ریاضی

بارم دروس مختلف ریاضی

شنبه 28 فروردین‌ماه سال 1389 ساعت 10:47

بارم بندی ریاضیات (3 ) علوم تجربی


فصل

نوبت اول

نوبت دوم و شهریور

اول

9

4

دوم (تا پایان صفحه68)

11

9

دوم (از صفحه 69تا آخرفصل)

-

سوم

-

3

چهارم

-

4

جمع

20

20


  بارم بندی ریاضیات ویژه علوم انسانی


فصل

نوبت اول

نوبت دوم

شهریور

اول

5/13

5/3

5/7

دوم (تا پایان مسائل صفحه67)

5/6

5/1

5/7

 دوم (از صفحه 67تا آخرفصل)

-

7

سوم

-

8

5

جمع

20

20

20


بارم بندی جبر و احتمال


فصل

نوبت اول

نوبت دوم و شهریور

اول

10

5/5

دوم(تابخش2ـ8 در صفحه67)

10

5/5

دوم(ازبخش2ـ8 درصفحه67 تا آخرفصل)

ـ

سوم

-

2

چهارم

-

7

جمع

20

20


    بارم بندی حسابان

فصل

نوبت اول

نوبت دوم و شهریور

اول

11

5

دوم

9

5

سوم

-

75/1

چهارم

-

5/2

پنجم

-

5/4

ششم

-

25/1

جمع

20

20


    بارم بندی هندسه (1)

فصل

بخش

پایانی نوبت اول

پایانی نوبت دوم

شهریور

اول

1-1

5/3

5/2

5/3

1-2

1-3

1-4

5/3

1-5

1-6

3

5/1

1-7

دوم

2-1

4

5/2

2

2-2

5/4

3

سوم

3-1

5/1

-

2

3-2

-

2

3-3

-

3

5/3

3-4

-

3-5

-

5/2

3-6

-

چهارم

4-1

-

2

5/1

4-2

-

4-3

-

3

5/1

4-4

-

4-5

-

5/2

5/1

4-6

-

جمع

20

20

20


بارم بندی هندسه (2)


فصل

نوبت اول

نوبت دوم و شهریور

اول

12

5

دوم (تا صفحه74 ، رابطه طولی در دایره)

8

5

 دوم (ازصفحه74 ، رابطه طولی در دایره تا آخرفصل)

-

سوم

-

5

چهارم

-

5

جمع

20

20

 

بارم بندی آمار و مدل سازی

فصل

پایانی نوبت اول

پایانی نوبت دوم

شهریور

اول

2

-

2

دوم

5

1

2

سوم

2

-

2

چهارم

4

2

3

پنجم

7

2

3

ششم

-

5/4

4

هفتم

-

5/4

4

هشتم

-

این فصل اختیاری می باشد .

-

-

پروژه کتبی 6 نمره

-

جمع

20

20

20

    توجه :  

بارم بندی دروس ریاضی درسال ۸۸-۸۷

یکشنبه 21 مهر‌ماه سال 1387 ساعت 09:02

                      بارم دروس ریاضی و مبانی کامپیوتر و انفورماتیک  

                                     سال  تحصیلی 88-1387

 

                       برای مشاهده روی ادامه مطلب کلیک کنید.


ادامه مطلب ...

طرح درس بازنویسی شده در درس ریاضی (1)

یکشنبه 9 دی‌ماه سال 1386 ساعت 09:54

 

جدول طرح درس روزانه

موضوع درس

ضرب یک جمله ای و چند جمله ای و تقسیم یک جمله ای بر یک جمله ای

عناوین فرعی

(رئوس مطالب)

الف-ضرب یک جمله ای در چند جمله ای

ب- ضرب چند جمله ای در چند جمله ای

ج- تقسیم یک جمله ای بر یک جمله ای

هدف کلی درس

دانش آموزان با روش صحیح ضرب یک جمله ای و چند جمله ای در چند جمله ای  روش صحیح تقسیم یک جمله ای بر یک جمله ای آشنا شوند.

هدفهای جزئی

الف-دانش آموزان با ضرب یک جمله ای در چند جمله ای آشنا شوند.

ب-دانش آموزان با ضرب چند جمله ای در چند جمله ای آشنا شوند.

ج- دانش آموزان با تقسیم یک جمله ای بر یک جمله ای آشنا شوند.

هدفهای رفتاری

پس از پایان آموزش از دانش آموزان انتظار می رود بتوانند:

1- توزیع پذیری عمل ضرب نسبت به جمع را تعریف کنند.

(شناختی - دانش)

2- غیر از مثال کتاب در مورد توزیع پذیری عمل ضرب نسبت به جمع مثالی بزنند. (شناختیکاربرد)

3-ضرب یک جمله ای در چند جمله ای را بدون اشتباه انجام دهند.

(شناختی - درک و فهم)

4- ضرب چند جمله ای در چند جمله ای را بدون اشتباه انجام دهند.

(شناختی - درک و فهم)

5- تقسیم یک جمله ای بر یک جمله ای را بدون اشتباه انجام دهند.

(شناختی - درک و فهم).

رفتار ورودی

دانش آموزان باید:

- مفهوم یک جمله ای و چند جمله ای و روش جمع کردن آنها را بدانند.

ارزشیابی تشخیصی

-1 یک جمله ای را با ذکر مثال بیان کنید.

-2 در مورد چند جمله ای مثالب بزنید.

-3 تمرینهای داده شده در زمینه جمع جبری یک جمله ای را حل کنید.

فعالیت های آموزشی

 

فعالیت های معلم

-1سلام و احوالپرسی، حضور و غیاب و جویا شدن علت غیبت غائبین جلسه قبل

-2دقت در وضعیت روحی و جسمی دانش آموزان

-3 معرفی درس جدید

-4طرح سؤال و برانگیختن توجه و تفکر دانش آموزان در زمینه ی موضوع درس

-5توجه به پاسخهای دانش آموزان و تحریک مجدد آنها با طرح سؤالهای جدید

-6 ارائه مثالهایی از نمونه ها و غیر نمونه های مطالب درس

-7 ارزشیابی تکوینی در طول فعالیت های آموزشی

-8 اظهار نظر نهایی در زمینه درستی یا نادرستی تمرینهای حل شده ی دانش آموزان

فعالیت های دانش آموزان

-1 گزارش از علل غیبت جلسات قبل

-2توجه به مطالب معلم و یادداشت آنها

-3تفکردرباره سؤالهای معلم و پاسخ دادن به آنها

-4 مقایسه نمونه ها و غیر ارائه شده ی معلم

-5 فرضیه سازی و طرح سؤال

-6 حل تمرینهای داده شده در کلاس

-7مطالعه متن درس و بحث و گفتگو در مورد مفاهیم آن به صورت گروهی

-8 جمع بندی مطالب درس

روش تدریس

روش توضیحی، روش پرسش و پاسخ، روش حل تمرین و روش حل مسأله

وسایل آموزشی

کتاب درسی، تخته سیاه، گچ سفید و رنگی، دفتر حضور و غیاب

ارزشیابی

الف- از دانش آموزان خواسته می شود درباره درس ارائه شده اظهار نظر کنند و به این ترتیب میزان علاقمندی آنها به موضوع مورد نظر و فعالیت کلاس مشخص می شود.

 

ب- به سؤالهای زیر پاسخ دهند:

-1 توزیع پذیری عمل ضرب نسبت به جمع را در یک سطر بنویسید.

-2 در مورد توزیع پذیری عمل ضرب مثالی بزنید.

-3 ضربهای چند جمله در چند جمله زیر را حل کنید.

تمرینها باید زیر هر سؤال نوشته شود.

-4 تقسیمهای یک جمله ای بر یک جمله ای داده شده را انجام دهید.

تمرینها باید در زیر هر سؤال نوشته شوند.

فعالیت های تکمیلی

1- متن کتاب در زمینه موضوع درس امروز را با دقت مطالعه کنید.

2-تمرینهای صفحه 53 کتاب را حل کنید و با خود در جلسه آینده به کلاس بیاورید.

 

 به نقل از شبکه آموزش

 

بارم امتحانی همه دروس ریاضی

یکشنبه 20 آبان‌ماه سال 1386 ساعت 08:53

    ریاضی1 سال اول                      ریاضی 2 سال دوم                   هندسه1 سال دوم      

     سوم انسانی                          سوم تجربی                             آمار ومدلسازی      

    جبر واحتمال                             حسابان                                  هندسه2            

     ریاضی عمومی تجربی                                                            ریاضی پایه انسانی    

      ریاضی گسسته                     حساب دیفرانسیل                      هندسه تحلیلی